Privacy beleid


Verklaring over gegevensbescherming
Dit privacy beleid is van toepassing op alle vennootschappen van de Steenbergen groep (hierna “Steenbergen” genoemd).
Steenbergen bedankt u voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en in onze producten en services. We vinden het belangrijk uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het gehele verwerkingsproces.
Hieronder leggen we uit welke informatie Steenbergen verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.


Wie zijn wij?
Steenbergen bv, gevestigd aan Schumanweg 4, 2411 NH Bodegraven (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Steenbergen bv is telefonisch te bereiken via +31 172 619 202. Als u vragen, suggesties en/of kritiek heeft in verband met steenbergentransport.com of gegevensverwerking via steenbergentransport.com kunnen deze per email worden gestuurd aan dpo@steenbergentransport.com.


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken die gerelateerd zijn aan een bepaalde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet direct aan uw echte identiteit kan worden gekoppeld, zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een website, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.


Gegevensregistratie steenbergentransport.com
Tijdens het bezoek aan onze website worden er statistieken bijgehouden zodat het gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. Deze statistieken worden verzameld via Google Analytics en worden te allen tijde geanonimiseerd. U kunt ervoor kiezen om op geen enkele website meer te worden gevolgd door Google Analytics. Ga hiervoor naar: Google Analytics Opt-out browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Gebruiksnaam en wachtwoord zijn vereist om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de websites van Steenbergen, inclusief maar niet beperkt tot Track & Trace en Order entry. De informatie die wordt verkregen van gebruikers van deze onderdelen wordt door Steenbergen gebruikt om onze overeenkomst uit te voeren. Steenbergen voorziet conform de geldende wetgeving in het recht op toegang tot, rectificatie van en wissen van opgeslagen persoonsgegevens.
Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een online contact of offerteformulier invult. Deze gegevens zullen te allen tijde versleuteld worden verstuurd.


Cookie beleid
Er worden op steenbergentransport.com geen cookies gebruikt waardoor een cookie melding niet noodzakelijk is op onze website.


Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, onderaannemers, klanten.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers, onderaannemers, klanten (incl. personen die banden hebben met onze leveranciers en onderaannemers) om de relatie, het contract, de diensten van onze leveranciers, onderaannemers en klanten te organiseren en, waar relevant, professionele diensten aan onze klanten te leveren. 
Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met één van de ondernemingen die deel uitmaken van de Steenbergen Groep.
Wij beperkten ons tot strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.
De verwerking van de gegevens gebeurt binnen de EU en verlaten deze niet.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
In het kader van de relatie tussen u en één van de ondernemingen die deel uitmaken van de Steenbergen groep, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, adres, telefoonnummer);
- Financiële identificatiegegevens (bijv. rekeningnummers);
- Elektronische identificatiegegevens (bijv. e-mailadres, IP-adressen);
- Elektronische lokalisatiegegevens: GPS, Data2Track;
- Beroepsmatige identificatiegegevens: bijv. beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, vergunningen, beroepsbekwaamheid.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met één van de ondernemingen van de Steenbergen groep (bijv. leverancier, klant, opdrachtgever, onderaannemer), verwerken wij uw zakelijke gegevens (bijv. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, …) en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.


Doel van de verwerking
In het kader van de relatie tussen u en één van de ondernemingen die deel uitmaken van de Steenbergen groep, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Klantenadministratie/klantenbeheer;
- Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer;
- Boekhoudkundige verwerkingen;
- Beheer van geschillen;
- Uitvoering van overeenkomsten;
- Verlenen van professionele diensten (in het kader van een contractuele relatie).

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met één van de ondernemingen van de Steenbergen groep (bijv. leverancier, klant, opdrachtgever, onderaannemer), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.


Duur van de verwerking
De ondernemingen van de Steenbergen groep bewaren uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden, zoals vermeld hiervoor, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.


Delen van persoonsgegevens met derden
Steenbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Rechten van de betrokkene
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:
- Recht op informatie;
- Recht op inzage van uw gegevens;
- Recht om uw gegevens aan te passen;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- Recht om uw toestemming in te trekken;
- Recht op het laten verwijderen van uw gegevens;
- Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen;
- Recht op beperking van de verwerking;
- Recht om klacht in te dienen;
- Recht op schadevergoeding.

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar dpo@steenbergentransport.com of kan u contact opnemen met de gegevensbeschermings-autoriteit: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten (Nederland) of https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten (België).


Beveiliging persoonsgegevens
Steenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via eerder verstrekte contactgegevens.


Bewaartermijn
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden (bijv. in het kader van een contractuele relatie). Uw gegevens moeten ook gewist worden als het niet is toegestaan ze op te slaan (met name als de gegevens incorrect zijn en correctie niet mogelijk is). Daar waar juridische of praktische obstakels het wissen voorkomen, worden de gegevens geblokkeerd (bijv. speciale archiveringsplichten).


Wijzigingen in de verklaring over gegevensbescherming
We werken onze verklaring over gegevensbescherming regelmatig bij.
Steenbergen behoudt zich het recht voor om de verklaring over gegevensbescherming op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de websites van Steenbergen gaat u akkoord met dit privacy beleid.


Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18/06/2021.